Onderhoud en inspecties van stookinstallaties

Onderhoud en inspecties van stookinstallaties

februari 26, 2021 Uit Door admin

Waar het op het keuren en onderhouden van stookinstallaties aankomt gelden er wettelijke regels. Deze installaties moeten voldoen aan specifieke veiligheids- en milieuvoorschriften. Meer over eerste inspecties, keuringen en onderhoud van deze installaties lees je hier. 

Wat zijn stookinstallaties?


Wanneer er gesproken wordt over een stationaire stookinstallatie dan kan dat gaan over een gasturbine, aggregaat, motor, droger, ketel, kachel, luchtverhitter, oven of fornuis. Daarnaast vallen ook onder meer afvalverbrandingsinstallaties en thermische naverbranders hieronder. Er zijn verschillende regels met betrekking tot keuring en onderhoud van stookinstallaties. Zo zijn de regels voor het keuren en het onderhoud van grote stookinstallaties op maat gemaakt. Voor kleine en middelgrote stookinstallaties geldt dat deze verplicht gekeurd moeten worden door een SCIOS-gecertificeerd inspectiebedrijf. Met dit certificaat wordt de deskundigheid van een bedrijf en van de inspecteurs aangegeven. 

Het belang van inspecties

Er zijn meerdere redenen waarom stookinstallaties periodiek gekeurd moeten worden. Werken de installaties veilig en zuinig, dan is de belasting voor het milieu lager en de veiligheid groter. Met oog op het milieu en veiligheid is een periodieke keuring van stookinstallaties dan ook als wettelijke eis opgenomen in het Activiteitenbesluit. In dit besluit is te vinden welke stookinstallaties inspectie behoeven en hoe vaak deze inspecties moeten plaatsvinden. De bedrijven die deze inspecties uitvoeren moeten in het bezit zijn van een SCIOS-certificaat. SCIOS is de organisatie die het kwaliteitssysteem met betrekking tot inspectie en onderhoud van technische installaties beheert en ontwikkelt.

Wat is een EBI?

EBI staat voor Eerste Bijzondere Inspectie. In het Activiteitenbesluit wordt aangegeven dat een stookinstallatie binnen zes weken na een inbedrijfstelling voor de eerste maal geïnspecteerd moet worden. Bij deze inspectie wordt gecontroleerd of de nieuwe installatie volgens de geldende milieu- en veiligheidseisen is afgesteld. De EBI vindt eenmalig plaats en bevindingen worden vastgelegd in het EBI-verslag. Dit verslag is vervolgens weer van belang voor de uitvoer van PI’s en PO’s. Een PI is een Periodieke Inspectie. PO staat voor Periodiek Onderhoud. PI’s en PO’s zullen gedurende de totale levensduur van de installatie plaats blijven vinden. 

Brandstoftoevoerleiding

Wanneer een bepaalde stookinstallatie onder de keuringsplicht valt, dan geldt deze keuringsplicht ook voor de brandstoftoevoerleiding. Bij een EBI zal hiervoor veel aandacht zijn. Ook voor brandstoftoevoerleidingen geldt dat deze na een EBI periodiek geïnspecteerd moeten worden. Dat valt onder scope 7 van de SCIOS-regeling. Scope 1 tot en met scope 7 hebben betrekking op diverse types stookinstallaties, brandstoftoevoerleidingen en metingen. In deze scopes heeft SCIOS de specifieke technische invulling uitgewerkt van de voorschriften die wettelijk gelden voor keuring en onderhoud van stookinstallaties.